مشکل تاخیر در ارسال گواهینامه ها به کجا رسید؟


صحبتهای  سردار تقی مهری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 


۰ نظر