واکنش شریعتمداری به عدم همکاری شستا با دیوان محاسبات


شستا اجازه ورود به دیوان محاسبات را نمی‌دهد!


۰ نظر