واکنش طالب زاده به تحریم کنفرانس افق نو


واکنش نادر طالب زاده به تحریم خود و همکارانش در کنفرانس افق نو توسط آمریکا.


۰ نظر