افشاگری تازه علیزاده درباره ارتباط بی بی سی با مهدی خلجی


علیزاده: ساعت ها لابی پشت پرده لحظه به لحظه برنامه های بی بی سی در جریان است


۰ نظر