از مقایسه ژنرال آمریکایی با سردار سلیمانی تا بازگشت هزینه های جنگ


صحبت های حسن عباسی درباره شکست ژنرال  4 ستاره آمریکایی توسط سردار سلیمانی و بازگشت چند برابری هزینه های ایران برای جنگ با داعش


۰ نظر