ظریف: همواره خواهان گسترش ارتباط با عربستان بوده ایم


مصاحبه بی بی سی عربی با وزیر امور خارجه ایران درباره روابط ایران و عربستان


۰ نظر