محکومیت حادثه تروریستی نیوزلند توسط رئیس جمهور


پیام مقامات ایران در پی حادثه تروریستی نیوزلند.


۰ نظر