سوال مهم هموطن سیل زده از رئیس جمهور و مسئولان!


- شما که از قبل میدانستید هشدار دادید چرا کاری نکردید؟


۰ نظر