کنایه زیرکانه شهره لرستانی به رئیس جمهور در برنامه زنده


برنامه درجه یک.


۰ نظر