صحبت های جنجالی و تند ده نمکی در شبکه افق


ده نمکی: چرا باید هزینه ناکارآمدی دولت را نظام و انقلاب پرداخت کند؟


۰ نظر