جمع آوری اسنادی از کارشکنی آمریکا در کمک به سیل زدگان


ظریف : ما اسنادی را جمع آوری کردیم که نشان می‌دهد آمریکا مانع کمک رسانی به سیل زدگان است و به زودی آن را منتشر می‌کنیم.


۰ نظر