ورود محمد جواد ظريف به سوريه


لحظه ورود محمدجواد ظريف، وزیر امور خارجه کشورمان به سوريه


۰ نظر