مصاحبه ظریف پس از دیدار با ولید المعلم


اظهارات ظریف در مصاحبه با خبرنگاران پس از دیدار با ولید المعلم در دمشق


۰ نظر