دفاع جانانه خبرنگار عراقی از سپاه پاسداران در BBC


خبرنگار عراقی در شبکه BBC از خجالت تفرقه‌ افکنان و ضدانقلاب درآمد!


۰ نظر