ماجرای عدم دعوت ضرغامی و رحیم پور به شورای انقلاب فرهنگی!


پس از دعوت نشدن ضرغامی و رحیم پور ازغدی به جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به دلیل انتقادشان از رئیس جمهور،این داستان در فضای مجازی بسیار جنجالی شد.


۰ نظر