اعلام آمادگی احمدی نژاد برای مذاکره با ترامپ


اعلام آمادگی احمدی نژاد برای مذاکره تلویزیونی با ترامپ


۰ نظر