کنایه جالب رئیس جمهور به اقدامات اخیر آمریکا


حواشی دیدار مسئولین با رهبر انقلاب


۰ نظر