مراحل بازسازی دوباره حسینیه درکه


مراحل بازسازی حسینیه درکه که در اقدامی کوردلانه در روز هفتم دی ماه توسط چند نفر خرابکار به آتش کشیده شده بود.


۰ نظر