نظر جالب نماینده مسیحی مجلس کانادا درمورد روزه داری


وقتی یک نماینده مسیحی مجلس کانادا ، عاشق احکام اسلام و روزه داری می شود.


۰ نظر