پیامک دعوت به جشن برای یزدی ها روز شهادت امام جعفر صادق (ع) !


پیامکی عجیب برای جریحه دار کردن روحیه مردم یزد روز شهادت امام جعفر صادق (ع)


۰ نظر