فروشگاه نی نی جور

آخرین اخبار

٣٥٥١۴ ۱۴:۳۶ - ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ ۴۴٨

اردوی آموزش رزمی بیش از 90 طلبه 13 تا 17 سال مدرسه سید الشهداء(ع) مشهد، در اردوگاه فرهنگی تربیتی فصل رویش شهید قصابیان بابلسر برگزار شد. آموزش های فصل رویش توسط 8 مربی روحانی و بسیج انجام می گیرد. در این اردوگاه بیش از 15 نوع آموزش رزمی و فرهنگی به افراد حاضر داده می شود.