مروری بر فعالیت های فضایی در سال ۲۰۱۶


سال ۲۰۱۶ آسمان، عرصه ماموریت های فضایی مشترک برای دستیابی به اسرار کرات دیگر بود. فضاپیماهایی با همکاری اروپا و روسیه به سوی مریخ و با همکاری آمریکایی ها به سوی مشتری پرتاب شدند.

۰ نظر