چه اقداماتی برای جلوگیری از برخورد پهپاد ها با هواپیما ها صورت گرفته است؟


پهپاد، هواپیمای بدون سرنشین است که می توان از راه دور آن را کنترل کرد. استفاده از پهپادها فراگیر شده است: هواپیماهای بدون سرنشین برای ارسال کالا، نظارت و یا تفریح و سرگرمی بکار می روند.  اما این هواپیماها اگر وارد منطقه پرواز هواپیماها بشوند ممکن است امنیت پرواز را به خطر بیندازند.


۰ نظر