پهپادهای بسیار کوچک با قابلیت فیلمبرداری


شرکت ایرهاگ هواپیماهای کوچک با قابلیت فیلمبرداری ارائه نموده است.


۰ نظر