استفاده از پهپاد برای کاوش مکانهای صعب العبور ماقبل تاریخ


در غار اسکلادینا در بلژیک هستیم. متخصصان ماقبل تاریخ اعلام کرده اند انسانهای نئاندرتال حدود صد هزار سال پیش به این غار می آمدند. با استفاده از محصولات دنیای تکنولوژی از جمله پهپاد محققان می توانند تحقیقات خود را گسترش دهند. همچنین می توان از این مکانها محافظت بهتری بعمل آورد.


۰ نظر