اخاذی سایبری در 99 کشور جهان!


از عصر دیروز حمله وسیع سایبری از نوع  «باج افزار» در سراسر دنیا از جمله برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌های ایران صورت گرفته است.


۰ نظر