پارچه ای که خودش , خودش را میدوزد!


این نوع پارچه که محصول نانو میباشد در صورت آسیب دیدن خودش را مداوا میکند!


۰ نظر