‫طراحی ربات‌های جدید در ایتالیا برای سفر به مریخ‬


در حالی که اروپا برای سفر احتمالی به ماه و در آینده دورتری به مریخ آماده می شود دانشمندان ربات ها را برای این سفرهای فضایی آماده می سازند.


۰ نظر