ساختمانی عجیب با نمایی متفاوت


ساختمان مرکز فرهنگ و هنر چین در شانگهای از طراحی نمایی متفاوت با ساختار متحرک بهره میبرد 


۰ نظر