رباتی برای اطفای حریق از راه دور بدون دخات نیرو انسانی


تکنولوژی جالب برای خاموش کردن آتش از راه دور به وسیله این ربات...


۰ نظر