مقایسه جالب قیمت نجومی آیفون با غلام پیروانی توسط رشیدپور


واکنش جالب رشیدپور به قیمت نجومی آیفون X


۰ نظر