نوآوری های جذاب در جدیدترین مدل خودروی برقی «تسلا»


خودروهای برقی و دوگانه سوز که راه خود را به بازار ها باز کرده اند طرفدران زیادی دارند. از جمله خرید اتومبیل الکتریکی تسلای مدل سه که مستلزم ثبت نام در یک لیست انتظار است.


۰ نظر