شکسته شدن رکورد سریع ترین پرواز با لباس جت


مخترع انگلیسی که به «مرد آهنین» واقعی مشهور است، رکورد سریع ترین پرواز با لباس مجهز به موتور جت را با سرعت 32.02 مایل برساعت شکست.


۰ نظر