خداحافظی با اینترنت حجمی


طرح اینترنت نامحدود برای سرویس های ثابت تصویب شد


۰ نظر