بزودی دکتر ربات شما را درمان می‌کند!


احساس کسالت دارید؟ حالتان زیاد مساعد نیست؟ شاید به زودی دکتر ربات به نام «شیاو» بیماریتان را تشخیص داده و شما را درمان خواهد کرد.دکتر شیاو رباتی که در عرصه درمان و پزشکی به خدمت گرفته می شود، توانست در امتحانات ملی پزشکی چین نمره ۴۶۵ از ۶۰۰ را کسب کند.دکتر شیاو ظاهرا قادر است با تحلیل اطلاعات پزشکی که در حافظه او ذخیره شده است بیماری را تشخیص دهد و درمان تجویز کند.


۰ نظر