استفاده از تفاله قهوه برای تامین سوخت اتوبوس‌های لندن


از انرژی خورشیدی تا باد و امواج و سوخت زیستی که جایگزین سوخت فسیلی می شوند.شرکت نوپایی در بریتانیا از تفاله قهوه سوختی تولید می کند که برخی اتوبوس های لندن را به حرکت در می آورد.


۰ نظر