نخستین جراحی روی جنین های دوقلو در ایران


امروز نخستین جراحی پیوند نابجای عروق دو جنین در جفت را آقای دکتر علیرضا شمشیرساز استاد دانشگاه بیلر Baylor تکزاس با همراهی متخصصان داخلی انجام داد. با پیوند نابجای عروق دو جنین درجفت ارتباط غیر طبیعی عروقی بین دو جنین، قطع شده و آنها رشد مناسب در رحم داشته و پیش آگهی سلامت جنین ها قابل قبول خواهد بود.


۰ نظر