پلاستیکی که بعد از بریده شدن خود را ترمیم می کند


این پلاستیک خود تعمیر شونده بعد از اینکه آنرا بریدید خود را تعمیر می‌کند!


۰ نظر