روش نوین جمع آوری کاه از زمین کشاورزی


ساختن کوه از کاه به راحت ترین شیوه ممکن.


۰ نظر