حمل هواپیمای مسافربری توسط قدرتمندترین بالگرد دنیا


بالگرد میل می-26 قدرتمندترین بالگرد دنیا توانایی حمل یک هواپیمای مسافربری را به راحتی دارا میباشد.


۰ نظر