رویایی یک جنگنده آمریکایی با شئ پرنده ناشناس (یوفو)


همزمان با انتشار خبر برنامه محرمانه پنتاگون برای رمزگشایی از اشیاء ناشناس پرنده (یوفو)، نیویورک‌تایمز ویدئویی از رویارویی سال ۲۰۱۴ یک جنگنده آمریکایی با یکی از این اشیاء منتشر کرده است


۰ نظر