مردم آمریکا فالکون 9 را با یوفوها اشتباه گرفتند!


پس از افشای برنامه وزارت دفاع آمریکا(پنتاگون) برای رهگیری اشیا پرنده ناشناس(یوفوها) در هفته گذشته، پرتاب فالکون 9 توسط  شرکت "اسپیس ایکس" در جمعه شب خبرساز شد و همه جا صحبت از بیگانگان بود!اما درحقیقت، این دنباله‌ و رد دود از پرتاب فالکون 9 کهاز  پایگاه هوایی "وندنبرگ" در کالیفرنیا پرتاب کرد، به جا مانده بود.


۰ نظر