گجت جالبی که در تشخیص رنگ به کمک شما می آید!


حسگری که با نام «نیکس مینی» به تازگی عرضه شده، روی هر سطحی قرار بگیرد، توسط اپلیکیشنی رنگ دقیق سطح را به شما اطلاع می‌دهد.


۰ نظر