پرواز نخستين تاکسی هوايی بدون سرنشين در چين


نخستين تاکسی هوايی بدون سرنشين جهان در شهر گوانجو استان گواندونگ چين پرواز عمومي خود را ثبت کرد.


۰ نظر