اولین مسابقه اسکی ربات جهان در حاشیه المپیک زمستانی!


اولین دوره مسابقات اسکی رباتها در حاشیه المپیک زمستانی 2018 در کره جنوبی برگزار شد.


۰ نظر