آزمایش موشک مافوق صوت «کینژال» توسط روسیه


آزمایش موفق موشک مافوق صوت «کینژال» توسط نیروی هوایی روسیه


۰ نظر