رویای خودرو روباتیک تبدیل شونده به حقیقت پیوست!


دانشمند ژاپنی موفق به ساخت این وسیله جالب از رویاهای کودکی خود شده است.


۰ نظر