ساخت خانه در 48 ساعت توسط پرینتر سه بعدی


با این ربات میتوان در 48 ساعت یک خانه ساخت


۰ نظر