ابزار صنعتی جالب و کاربردی که ریل های راه آهن را ترمیم میکند!


رونمایی از خودروی صنعتی که کمک شایانی به ترمیم ریل های راه آهن میکند.


۰ نظر