خلاقیت یک پسر بچه در ساخت بیل مکانیکی با سرنگ


پسر بچه ای خلاق با استفاده از چند سرنگ یک بیل مکانیکی ساخت


۰ نظر